Mystery längs 26:an #218

Mystery längs 26:an #218

def number2base(x, base):
  digs = "0123456789abcdefghijklmnopqrstuvwxyz"
  if x == 0:
    return digs[0]
  digits = []
  while x:
    digits.append(digs[x % base])
    x = x // base
  digits.reverse()
  return ''.join(digits)


j = 1
for i in range(0, 2345665432):
  base22 = number2base(i, 22)
  if base22 == base22[::-1]:
    base33 = number2base(i, 33)
    if base33 == base33[::-1]:
      print(str(j) + " " + str(i) + " " + base22 + " " + base33)
      j += 1

Det finns även en alternativ metod som går mycket snabbare. Eftersom man vet sista talet så kan man börja där och räkna baklänges. Se denna kod